Visietekst

Toneelschool Stijn Brouns werd in 2008 opgericht naar de éénduidige visie van actrice Jenny Tanghe (+). De visie van Jenny Tanghe berust op een grote ééndrachtigheid inzake het toneelspel. De redenering stoelt op één belangrijk levenscitaat: 'niet spelen, maar zijn'. Wie in het theater 'speelt', 'is' niet en wie niet 'is', kan ook niet acteren.

Regisseur-theatermaker Stijn Brouns en actrice Jenny Tanghe (+) hebben deze school opgericht met als éénduidige maatschappelijke visie dat toneel 'aanleren' een groeiproces is. Een groeiproces waarbij de school als instelling er streng op toeziet niemand te zullen uitsluiten met reden van leeftijd, geslacht, huidskleur, afkomst of seksuele voorkeur. 'Leren acteren', dat kan niemand; technieken aanleren en bijschaven daarentegen - daar dient de school voor. Wie dus speelt of niet kan aanvaarden dat toneel een langdurig groeiproces is of denkt dat acteren 'zomaar te leren is', die blijft beter uit deze school en gaat dan misschien best op zoek naar een ander initiatief.

De school wenst zich in heel Vlaanderen een sterke positie aan te meten als niet-openbare instelling. Ze wil zich krachtdadig binnen de Stad Gent opstellen en probeert met duidelijke strategie, strengheid en rechtvaardigheid haar vleugels over heel Vlaanderen tentoon te spreiden.

Ze wenst zich als instelling in elk geval en op elk moment te distantiëren van elke vorm van overcommercialisatie die zou kunnen leiden tot het bedreigen van de Jenny Tanghe - visie.

De school ziet er dagdagelijks streng op toe dat haar ideeëngoed bijzonder wel wordt beschermd. Zij geeft haar onderwijzend personeel een gevoel van eigenwaarde mee en zorgt ervoor dat al haar cursisten, leerlingen en studenten zich op podiumvlak ten volle kunnen ontwikkelen.

Taalkundig wenst de school zich te verdedigen tegen de 'taalteloorgang'. Zij gaat tegen de tendensen van taalbreuk in en tracht dagdagelijks haar mensen taalkundig de correcte Nederlandse taal te laten handhaven.

De school bestond vijf jaar lang onder de naam 'Toneelschool Stijn Brouns'. Vanaf schooljaar 2013-2014 zal zij functioneren onder de naam 'Theater- en Filmschool Stijn Brouns'.

Tijdens schooljaar 2017-2018 werd de naam 'Theater- en Filminstituut Brouns' boven de doopvont gehouden. We verhuisden in december 2017 ook naar een prachtig kerkgebouw, dewelke we doopten tot 'De Theaterkathedraal'.

Stijn Brouns, Directeur

Visietekst -aangepaste versie- copyright © Stijn Brouns

Inschrijven

Meer informatie? Meedoen aan de toelatingsexamens? Contacteer ons via:

sp_phone0486-25.64.55 (elke werkdag)

sp_mailinfo@stijnbrouns.be